Studia


Materiały do zajęć


Materiały do laboratorium:

Numer Nazwa PDF
1 Emission properties of a quantum well - microcavity structure Pobierz
2 Reflectivity measurements of a quantum well - microcavity structure Pobierz
3 Microphotoluminescence spectroscopy of single nanostructures Pobierz
4 Photoreflectance spectroscopy of low dimensional semiconductor structures Pobierz

Materiały do zajęć

Numer Nazwa PDF
1 Introduction to the photoreflectance spectroscopy of semiconductor structures Pobierz
2 Teoria grup Pobierz
3 Zjawiska optyczne w ciele stałym Pobierz
4 Podstawy elektrodynamiki makroskopowej Pobierz
5 Relacje Kramersa Kroniga Pobierz
6 Zastosowanie rownania Boltzmanna Pobierz
7 Model oscylatorów tłumionych Pobierz
8 Przejścia międzypasmowe Pobierz
9 Łączna gęstość stanów i osobliwości van Hovea.pdf Pobierz
10 Krawędź absorpcji podstawowej Pobierz
11 Przejścia skośne Pobierz
12 Przejścia dla energii fotonów większej od Eg Pobierz
13 Absorpcja na swobodnych nośnikach Pobierz
14 Krawędź plazmowa Pobierz
15 Przejścia między podpasmowe Pobierz
16 Absorpcja związana z defektami kryształu Pobierz
17 Wprowadzenie do ekscytonów Pobierz
18 Ekscytony Wanniera Motta Pobierz
19 Przejścia optyczne do stanów ekscytonowych Pobierz
20 Przejścia promieniste Pobierz
21 Procesy jednofononowe Pobierz
22 Absorpcja wielofononowa Pobierz
23 Nieelastyczne rozpraszanie światła Pobierz
24 Wprowadzenie do struktur niskowymiarowych Pobierz
25 Przejścia optyczne w strukturach niskowymiarowych Pobierz
26 Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych Pobierz
27 Nanostruktury we wnękach optycznych Pobierz
28 Pomiary widm fotoluminescencji Pobierz
29 Spektroskopia absorpcyjna i odbiciowa Pobierz
30 Spektroskopia modulacyjna Pobierz
31 Spektroskopia fourierowska Pobierz
32 Spektroskopia elipsometryczna Pobierz