Studia


O specjalności


Nanoinżynieria jest jedną z wybieralnych specjalności na kierunku Fizyka Techniczna. Jest multidyscyplinarna, ma przygotowywać studentów przede wszystkim do zmierzenia się z wyzwaniami nanotechnologii - dziedziny nauki coraz istotniejszej we współczesnym świecie, mającej ogromne praktyczne konsekwencje - szkoląc inżynierów XXI wieku. Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego studiowanie Nanoinżynierii podzielone jest na dwa etapy, siedmiosemestrowe studia inżynierskie oraz trzysemestrowe studia II-ego stopnia, kończące się obroną pracy magisterskiej. Istnieje również możliwość kontynuowania nauki na trzecim stopniu studiów, doktoranckim, zarówno w Instytucie Fizyki PWr, jak i na wybranej uczelni w kraju lub za granicą. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Wydziałami Chemicznym oraz Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. Program studiów na specjalności Nanoinżynieria jest zorientowany jest na wszechstronne wykształcenie, daje też duże możliwości wyboru profilu zdobywanej wiedzy, od zaawansowanego teoretycznie, przez mocniej ukierunkowany na modelowanie i metody numeryczne do skoncentrowanego na aspektach inżynierii materiałowej. Możliwość dostosowywania przedmiotów do własnych zainteresowań czyni Nanoinżynierię atrakcyjną nawet dla osób niezainteresowanych nanotechnologią, pozwala bowiem zdobyć umiejętności przydatne w wielu dziedzinach wiedzy, zarówno typowo inżynieryjnych, jak i stawiających na różnorakie wykorzystanie informatyki.

Zalety studiowania Nanoinżynierii:

 • Zajęcia z kadrą naukową doświadczoną w badaniach związanych z nanoinżynierią.
 • Wszechstronne wykształcenie, dające dużą elastyczność przy wyborze późniejszej kariery.
 • Możliwość profilowania programu studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
 • Kontakt z badaniami naukowymi na wysokim poziomie już podczas studiów.
 • Dostęp do doskonale wyposażonych laboratoriów studenckich i pracowni naukowych.
 • Możliwość odbywania krótko i długoterminowych praktyk w renomowanych ośrodkach naukowych w kraju lub za granicą.
 • Łatwość kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.
 • Możliwość uczestnictwa w działalności koła naukowego.

Potencjalne ścieżki kariery:

 • Prowadzenie badań naukowych w instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.
 • Praca w przemyśle Hi-Tech, np. w firmach wytwarzających urządzenia optoelektroniczne, w działach badawczo-rozwojowych R&D oraz przy produkcji, serwisie i sprzedaży.
 • Praca wykorzystująca modelowanie i metody numeryczne, np. analityka finansowego lub ubezpieczeniowego.