Badania


Współpraca


Grupa Optycznej Spektroskopii Nanostruktur posiada szeroką sieć kontaktów z uznanymi ośrodkami badawczymi
i technologicznymi w kraju i za granicą. Przynosi to szereg korzyści, zarówno naukowych, jak i związanych z kształceniem.

Badania naukowe, wykonywane w ramach dużych projektów (link) w międzynarodowych konsorcjach lub we współpracy dwustronnej, owocują dostępem do innowacyjnych nanostruktur, dzięki czemu możliwe jest publikowanie artykułów
w prestiżowych periodykach, takich jak Applied Physics Letters czy Physical Review B. Na mapach uzyskanych dzięki narzędziom dostępnym na stronie http://www.aipuniphy.org zobrazowano ośrodki badawcze, z którymi grupa OSN posiada wspólne publikacje.

Kolejnym atutem jest sposobność odbywania staży naukowych podczas studiów I, II i III stopnia. Istnieje też możliwość odbywanie studiów doktoranckich wyłącznie za granicą lub we współpracy z ośrodkiem zagranicznym.

Również studenci korzystają na szeroko zakrojonej współpracy. Odbywają się wycieczki do zaprzyjaźnionych laboratoriach, dzięki czemu można zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami wytwarzania i badania struktur półprzewodnikowych. Dla wyróżniających się studentów oferowane są praktyki wakacyjne, w czasie których można głębiej wejść w tematykę badań, co pozwala zdobyć doświadczenie i może w późniejszym etapie zaowocować studiami doktoranckimi.

Ośrodki, z którymi współpraca jest najsilniej rozwinięta

 • Uniwersytet w Würzburgu, grupa prof. A. Forchela - nagroda Copernicus dla najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej
 • Uniwersytet w Dortmundzie, grupa prof. M. Bayera - wspólny doktorat i prace
 • Uniwersytet w Kassel, grupa prof. J. P. Reithmaiera - wspólne projekty międzynarodowe
 • Uniwersytet Stanforda, grupa prof. Jamesa S. Harrisa Jr. - staże podoktoranckie, liczne wspólne publikacje
 • Institute for Microstructural Research, CNRS Ottawa, grupa prof. Pawła Hawrylaka oraz Jamesa Gupty

Wybrane pozostałe ośrodki partnerskie

 • Uniwersytet w Cork
 • Uniwersytet w Tokyo, grupa prof. Y. Arakawy
 • Uniwersytet w Manchester, grupa prof. O′Briena
 • Optoelectronics Research Centre, Tampere University of Technology
 • Laboratorie de Photonique et de Nanostructures, Marcoussis, CNRS
 • Alcatel Thales, III-V Lab
 • Eindhoven University of Technology, grupa prof. A. Fiore -
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
 • Institute Technologii Elektronowej, Warszawa
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk UNIPRESS, Warszawa
 • Ammono S.A., Warszawa